Smedsby Sepänkylä | Sundom | Runsor | Replot Raippaluoto

Finland

050-5218736

Amazing Drone School

 

Drönare. Förr var de ett lyxföremål som endast få hade råd med, men idag så är de nästan en lika stor del av inspirerande filmer som normala kameror på marken. De har även ökat i popularitet som en leksak, eller bara en rolig grej att äga. Så, vad handlar det om egentligen? Hur fungerar en drönare? Varför är de så populära? Är det ens lagligt?

Lär dig allt detta, att flyga en säkert, och mycket mera i Amazing Drone School. Med den vetskapen du får från kursen kommer även du att kunna spela in professionell video från luften, flyga en säkert, och få en god förståelse över varför de egentligen har blivit så populära.

Vi använder en DJI Phantom 4 pro, som är en av de mest populära drönarna i industrin. Den spelar in stabil 4k video från positioner som endast begränsas av luftrum. Med den kilometerlånga räckvidden från sändaren, och smarta flygsystem så är det nu lättare än någonsin att få just det klippet man vill se.

Kursen består av tre timmar gemensam teori, och två flygtimmar med våran drönare som hålls separat med varje elev. Teoridelen hålls i våran lokal på Gammelstadsvägen 31 i Smedsby. De första två timmarna hålls 27.7.2018 17:00-19:30, och den sista konkluderande lektionen planeras tre veckor efter att kursen påbörjats. Priset på den första kursen är 250€. Motsvarande kurser kostar ungefär det dubbla, detta pris gäller endast testgruppen. Kursen hålls på engelska eller svenska, beroende på språket bland deltagarna.

Anmäl dig nu för att säkra din plats! Vi tar endast in en testgrupp på 10 personer.

Amazing Drone School

 

Drones. They used to be a luxury that only few could afford, but now they are almost as big a part of inspiring films as regular cameras on the ground. They are also becoming more and more popular just as a toy, and an interesting item to own. So, what are they all about? How do they work? Why are they so popular? Is it even legal?

Learn all this, how to fly one, and more in Amazing Drone School. With the knowhow you achieve from this course you will be able to record professional video from the air, fly one safely, and get a good understanding of just why they are so popular.

We use a DJI Phantom 4 pro, which is one of the most popular drones in the industry. It records stable 4k footage from any position you can fly to. And with the kilometre range from the controller, and smart flying systems you can fly pretty much anywhere.

The course consists of three hours of theory, and two separate hands-on flying hours with our drone. The theory part will be held in a group at Gammelstadsvägen 31, and the flying hours will be planned separately with each student. First two hours of theory will be held 27.7.2018, 17:00-19:30, and then the last conclusive theory lesson will be held within three weeks after that, after the flying lessons.

 

The price of the first course will be 250€. Corresponding courses are around twice as much, this price is only for the test group. The course will be held in English or Swedish depending on the language of participants.

Sign up today to ensure your place! We are starting with a test group of only 10 people.