top of page
MentalT.png

Visste du att en löneförhöjning motiverar i snitt 3 månader, sedan är den glömd?

Lön hör till de yttre "motivationsfaktorerna" och är de mest kostsamma för företag.

Men vad är alternativen?

Det som företagsledare och chefer bör sträva till är att påverka de inre "motivationsfaktorerna".

Det är viktigt att den anställde känner sitt värde i företaget och att den verkligen känner att arbetsgivaren bryr sig.

Vill man ta sitt företag till nya nivåer så är det till fördel att ta in utomstående professionell hjälpt som verkligen kan stresshantering, självet, mål och motivation, attityden och känslorna. På det sättet säkerställer man att personalen får den hjälp de behöver för att må optimalt och därmed också presterar optimalt.

Regelbundenhet är avgörande för att det inte skall bli någon en gångs sak som glöms bort.

Som arbetsgivare bör man sträva till inre motivationsfaktorer, detta eftersom yttre motivationsfaktorer är mycket mera kostsamma.

Ett företag som erbjuder Mental Träning åt sina anställda räknas verkligen som ett företag som är mån om sina anställda. Det blir också en motivationsfaktor för bra personal att stanna och för kommande anställda att börja jobba i företaget.

Skicka ett meddelande, så kontaktar vi dig!

Tack för att du skickar in!

bottom of page