top of page

‭‭Apokalypsens Gryning

Herrens Dag och Antikrists Kommande


‬‬

Det är fortfarande 90 sekunder kvar till midnatt enligt den symboliska domedagsklockan, en tid som har blivit en indikator på mänsklighetens närmande ödesstund. År 2020 blev det en korrigering av klockan, då den flyttades från två minuter till 100 sekunder före midnatt. Under åren 2021 och 2022 förblev visaren oförändrad, men år 2023 närmade sig domedagen med ytterligare tio sekunder, en varning från forskare och experter inom kärnteknik och klimatvetenskap som samarbetar med tidskriften Bulletin of the Atomic Scientists (BAS).

Detta leder oss till en djupare fråga: Hur stämmer Bibeln överens med den vetenskapliga forskningen? Kan vi se Guds hand i dessa tecken? Bibeln och vetenskapen kompletterar varandra på många sätt i dessa frågor. Genom att våga ta in båda sidorna får man en möjlighet att få ett helhetsperspektiv på vår tid och den kommande tiden.

I "Apokalypsens Gryning: Herrens Dag och Antikrists Kommande" är det här ett ämne som vi utforskar djupare. Vi granskar både den vetenskapliga aspekten av tiden vi lever och vad Bibeln berättar för oss, då man gräver lite djupare. Det är en resa som kommer att belysa hur Guds hand är närvarande i världens utveckling och hur bibliska profetior kan ge oss vägledning i dessa osäkra tider.
 


 

Förord

 

Ändens tider har länge fascinerat mig mycket. Undermedvetet har det känts som om min barndom och uppväxt var en tid av den absolut bästa tiden. Saker fungerade på ett optimalt sätt och mycket teknologi kom som hjälpte människorna och de hölls i en någorlunda balans.

 

Men i takt med att allt bara börjar gå allt snabbare och snabbare, kunskapen ökar i en massiv takt. Senaste tekniska omvälvningen för världen är AI och dess tillgänglighet för allmänheten från 2023.

 

Både från ett världsligt perspektiv och ett Bibliskt perspektiv närmar vi oss slutet på denna tidsperiod.

 

Johannes Uppenbarelse och Daniels bok är grundpelarna för att kunna förstå ändens tider.

 

2018 mötte jag Jesus, och de blev en helomvändning i mitt liv. Jag kommer i boken att berätta mer om det, för det är en viktig del i att kunna förstå vad det här med Gud och Jesus handlar om. Personliga vittnesbörd från den tid vi lever i, är ett bra sätt att förstå att Gud jobbar på samma sätt idag som för hundratals och tusentals år sedan.

 

Johannes Uppenbarelsebok har alltid skrämt mig, och jag har bett otaliga gånger om att Gud ska öppna upp boken för mig så att jag kan förstå den. Sommaren 2020 fick jag slutligen genombrottet som jag bett om. Gud gav mig flera duktiga lärare som hjälpte mig förstå Uppenbarelseboken. Och där började mina intensiva studier av endtiderna eller eskatologi som det också kallas för.

 

Jag har dyslexi och har läs och skrivsvårigheter, skoltiden var svår för mig. Jag hade svårt att hänga med och förstå vad lärarna försökte lära oss!

 

Men de som bakgrund är jag oerhört tacksam för möjligheten att få skriva en bok om ett så här svårt ämne på mitt sätt. På ett sätt som även människor med samma bakgrund som mig skall kunna förstå!

 

Jag önskar dig som läsare välsignade lässtunder!

 

Gud är god!

 

William


 

‭‭Joel‬ ‭2:1‭-‬2‬ ‭SFB98‬‬

[1] Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty Herrens dag kommer, ja, den är nära, [2] en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och dimma. Likt en gryning som breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk, vars like inte har funnits och aldrig skall uppstå igen under kommande släkten.

 

Inledning (en del av inledningen i boken):

Natten hänger tung över världen, en mörk filt som sveper över konturerna av civilisationens ruin. Stjärnorna, en gång guider genom tid och rymd, är nu förlorade i skymningen, som om de själva väntat på en sista dom. Det är i denna ödslighet, i denna tystnadens brunn, som berättelsen om Apokalypsens Gryning tar sin början.

För vi lever i en tid av omvälvning och kaos, där skuggor dansar över horisonten och där varje andetag känns som en bön om överlevnad. Det är en tid av profetior och förutsägelser, där mänskligheten står inför sitt ödes viktigaste ögonblick. För de som inte riktigt vågar se djupet i det som händer i bakgrunden, känns denna tid som helt vanliga dagar utan någon större betydelse. Som om det bara är en drös lättpåverkade människor som tror att denna tidsera går mot sitt slut...

E-boken kommer ut 7.6.2024, men du kan redan nu förhandsköpa den för rabbaterat pris på 15 €.  Fullpriset är 20 €. Vi skickar den till din mail 7.6.2024! Det stöder ministeriet och möjliggör flera böecker!

bottom of page