top of page

‭‭Mission och Vison
‬‬

Romarbrevet 7:15 SFB98 [15]  Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 

 

Vi tror att alla människor kämpar med sin egen synd dagligen. Det är lätt att reflektera över andra människors synder då vi ser på nyheter och socialamedier, ja då vi lever våra liv och betraktar människorna i vår omgivning. Men synden i oss själva är svårare att ta fasta på. “Jag gör ju mitt bästa!?”

Men när vi börjar självrannsaka oss själva kommer vi att inse att det finns ett stort problem i oss och med oss. Varför säger jag saker till dem jag älskar som jag inte menar? Varför gör jag sådana som är fel, även fast jag vet att det är fel?

 

Den enklaste frågan att ställa oss, då vi självrannsakar oss själv angående synden i oss är, “har jag någonsin ljugit?”

 

Om ditt svar är nej, så är det en lögn, svarar du ja så behöver du nåden genom tron på Jesus Kristus!

 

Vi tror att alla har syndat, precis som Bibeln beskriver det.

 

‭‭Romarbrevet 3:23 SFB98‬‬

[23]  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 

 

Vi tror att alla människor behöver ta del av hans nåd!

 

‭‭Romarbrevet 3:24 SFB98‬‬

[24]  och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 

 

Vi tror att alla som är villiga att ta del av hans nåd, kommer att stå som rättfärdiga även fast de inte förtjänar det!

 

‭‭Matteusevangeliet 11:28-30 SFB98‬‬

[28]  Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. [29]  Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. [30]  Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." 

 

Alla människors liv är mera eller mindre tunga, på ett sätt eller ett annat. Denna börda grundar sig i synden i våra liv och i andra människors liv. Det enklast sättet att ta fasta på synden är då vi betraktar våra egna relationer. När väljer människor att avsluta en relation? Då vi blir svikna, på grund av att någon ljugit, gjort oss illa eller på något annat sätt skadat oss. Det är på grund av synden. Vad händer då vi själva gör fel mot våra medmänniskor? Samma sak, och vad grundar det sig sist och slutligen i? Det grundar sig i synden i oss och våra medmänniskor. Därför behöver vi alla nåden genom tron på Jesus Kristus! 

 

Jesus Kristus bar våra synder på Golgata kors, han tog på sig vårt straff, så att vårt ok skall kunna vara lätt, om vi väljer att följa honom!


 

Amazing Grace är ett ministerium där vi tror att väckelsen börjar från ett så rent evangelium som möjligt. Om evangeliet är rent så blir vi renade av det då vi hör det. Men är de smutsigt så finns inte reningskraften i det.

 

‭‭Johannes första brev 3:3 SFB98‬‬

[3]  Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. 

 

Hoppet till honom är evangeliet om Jesus Kristus!

 

Men vad är evangeliet om Jesus Kristus?

 

‭‭Första Korintierbrevet 15:1-4 SFB98‬‬

[1] Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, [2]  och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. [3]  Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, [4]  att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, 


 

Detta är alltså evangeliet om Jesus Kristus, Jesus dog för dina och mina synder helt i enlighet med skrifterna (Bibeln, Gamla Testamentet), han blev begravd och uppstod på tredje dagen för dig och mig! Genom tron på hans namn blir du och jag frälsta! Men du måste vända om, helt och fullt!

 

Vi tror att frälsningens dag är idag och alla andra dagar, vänner idag är frälsningens dag! De finns alltid en möjlighet att vända om!

 

‭‭Andra Korintierbrevet 6:1-2 SFB98‬‬

[1]  Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. [2]  Han säger ju: "Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag."  Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 

 

Vi tror att evangeliet om Jesus Kristus behöver predikas eller förmedlas från ett sant vittne. Ett vittne som vittnar om uppståndelsekraften genom Jesus Kristus! Jesus Kristus är inte synlig idag, men hans kraft är synlig idag. Det finns många sanna vittnen som upplevt uppståndelsekraften, men det finns också falska vittnen som inte upplevt uppståndelsekraften. Då du möter en människa som helt utan egen vinning säger sig vara pånyttfödd och upplevt uppståndelsekraften så har du säkert mött en person som upplevt uppståndelsekraften. Du kan be dem ge sitt vittnesbörd om du vill för att försäkra sig om de verkligen står fasta i det som de predikar.

 

På Amazing Grace ministerie lägger vi stor vikt vid vårt eget vittnesbörd, vårt personliga vittnesbörd speglar Jesus Kristus i oss genom våra liv, och de visar tydligt att vi tro på den levande Guden. De visar att vi inte tror på någon religion, utan på en personlig relation till Gud genom tron på hans son Jesus Kristus.

 

En viktig sak som går som en röd tråd genom vårt ministerie är våra rötter. Våra rötter som är Israel och de löfte Gud gav Abraham, Isak och Jakob. Och de löften som Mose bar på och fick uppleva, nämligen skuggbilden av Jesus Kristus genom lagen och profeterna. Vi sätter också stor vikt på den tid vi lever i. Att vi lever i de absolut sista tiderna och att Jesus Kristus är på intåg! Att vi genom bibeln vet vilken årstid i Guds kalender vi  lever i. Det är löften som håller!

 

‭‭Markusevangeliet 16:15 SFB98‬‬

[15]  Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 

 

Vårt mål är att fullfölja den befallning Jesus gav oss, att gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen!

 

Så hur blir man frälst?

 

‭‭Romarbrevet 10:9 SFB98‬‬

[9]  Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

[10]  Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 

 

Om du bekänner Jesus Kristus som Herre och frälsare i ditt liv och tror att Gud uppväckte Jesus från de döda efter att han dog för dina och mina synder. Om du verkligen tror av hela ditt hjärta och med din mun bekänner Jesus Kristus som din frälsare så skall du bli frälst.

 

Med hjärtat tror du, och Gud ser ditt hjärta och med din mun bekänner du att Jesus Kristus är din frälsare!

 

Gud vill att du verkligen bekänner Jesus som din frälsare med din mun. Det är viktigt för honom att du vågar stå upp för hans sons namn Jesus Kristus!

 

Han blir då din bästa vän, din bror och ni har samma far. Du skäms inte för din bästa vän, du skäms inte för en bror som du verkligen älskar. Därför är de viktigt med den sanna tron i ditt hjärta och ett sant bekännande med din mun i enlighet med ditt hjärta!

 

Välkommen till oss och en härlig resa till evigheten tillsammans med vår bror Jesus Kristus och vår pappa Gud! Gå i frid och tjäna Herren med glädje!

bottom of page